Advokatforbehold

Et advokatforbehold sørger for, at en aftale først er godkendt, når en advokat har gennemgået den.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er et advokatforbehold?

Et advokatforbehold er et forbehold eller en betingelse, man laver i en aftale – f.eks. en købsaftale mellem en køber og en sælger – således, at aftalen først er endelig, når den er godkendt af den ene eller begge parters advokat.

Hvorfor tager man et advokatforbehold?

Man indarbejder typisk et advokatforbehold i en købsaftale for f.eks. en  udlejningsejendom, således at køber og/eller sælger har mulighed for en juridisk og rådgivningsmæssig gennemgang for at få præciseret og afklaret evt. usikkerheder, inden handlen betragtes som værende endelig og bindende for parterne, uagtet at både køber og sælger har underskrevet købsaftalen.

Hvordan formuleres et advokatforbehold?

Hvis man vil sikre maksimal frihed, skal advokatforbeholdet lyde således:

“Handlen er betinget af købers (sælgers) advokats godkendelse for handlen i sin helhed.”

Hvordan fungerer et advokatforbehold?

Indeholder en købsaftale et advokatforbehold (for handlen i sin helhed) er handlen først endelig og bindende for parterne, når deres respektive advokater har godkendt den indgåede købsaftale.

Advokaten godkender så handlen, f.eks. på betingelse af, at sælger leverer nogle dokumenter eller præciserer, uddyber, afklarer eller sikrer nogle måske uklare forhold. Handlen kan også være betinget af nogle forhold, som køber skal have afklaret/sikret, f.eks. finansiering eller forsikringsdækning.

Når de forhold, som godkendelsesskrivelsen og måske også handlen er betinget af, er afklaret/opfyldt, er handlen endelig og bindende for parterne.

Hvad kan en advokatgodkendelse indeholde?

Der er ingen begrænsninger for, hvad en advokat kan kræve som forudsætning for, at denne kan godkende købsaftalen.

Hvordan ser en advokatgodkendelse ud?

Indholdet i en godkendelsesskrivelse kunne f.eks. lyde således: 

Jeg kan godkende den modtagne købsaftale på betingelse af, at 

  • ejendommen kan forsikres for råd og svamp til en normal forsikringspræmie.
  • køber kan opnå tilfredsstillende finansiering.
  • der foreligger en skriftlig opsigelse fra lejeren 1.sal tv. i henhold til det oplyste

Købsaftalen vil således først være endelig og bindende for parterne, når disse betingelser er opfyldt.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på ved et advokatforbehold?

Det er vigtigt, at advokatforbeholdet er bredt og generelt og dermed ikke begrænset i forhold til noget specifikt.

Hvem kan godkende en købsaftale?

Til trods for, det i fagsproget hedder et advokatforbehold, kan det også i en købsaftale skrives som et rådgiverforbehold, hvor det så vil være købers/ sælgers rådgiver, f.eks. en revisor eller anden rådgiver, der kan godkende den indgåede købsaftale på samme måde, som en advokat med en godkendelsesskrivelse.

Hvad kan anbefales?

Når jeg har taget et advokatforbehold i mine købsaftaler, gennemgår jeg altid selv alle dokumenter mv. og laver en liste til brug for gennemgang med advokaten, således at jeg selv får maksimalt udbytte af mødet og sikrer, at jeg selv har det fulde overblik.

Eksempel på et advokatforbehold

Et eksempel på en godkendelsesskrivelse fra en konkret handel vises her: