Allonge

En allonge er et dokument der er et tillæg til en tidligere aftale.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er en allonge?

En allonge er et tillæg til en allerede indgået aftale, f.eks. en købsaftale eller en lejekontrakt. 

Hvordan fungerer en allonge?

En allonge fungerer som et supplement eller korrektion til den allerede indgåede aftale. 

Hvordan bruges en allonge?

En allonge kan benyttes som tillæg til en allerede indgået aftale, uden  der skal udarbejdes en helt ny kontrakt. 

Hvem må lave en allonge?

Alle kan udfærdige en allonge, og der er ingen særlige, formelle krav til, hvordan en allonge skal se ud eller hvad den skal indeholde.

Hvad er vigtigt at vide om en allonge?

Eftersom en allonge udarbejdes som et tillæg til en allerede indgået aftale, er det vigtigt, at allongen klart og tydeligt henviser hertil, og at man præciserer, hvis indholdet skal erstatte forhold i den eksisterende aftale. 

Allongen skal underskrives af alle implicerede parter.

Eksempel på en allonge

Teksten i en allonge kunne for eksempel se således ud: