Bankgaranti

En bankgaranti i en ejendomshandel er en garanti for, at købesummen betales på det aftalte tidspunkt.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er en bankgaranti?

En bankgaranti, f.eks. ved køb af en udlejningsejendom, er en garanti, som købers pengeinstitut udsteder over for sælger som sikkerhed for, at købesummen betales på den aftalte forfaldsdag. Således er sælger sikker på, at købesummen betales på aftalte forfaldsdato.

Hvorfor stiller man en bankgaranti?

Når man handler en udlejningsejendom, betales købesummen typisk via købers egne midler kombineret med lån fra bank eller realkreditinstitut. 

Når købsaftalen er underskrevet, går der typisk 1-6 måneder, før handlen er endeligt gennemført, og købesummen skal betales. 

I perioden frem til overtagelsen er bankgarantien på den måde sælgers sikkerhed for, at køberen også kan betale, når købesummen erlægges.

Hvem stiller en bankgaranti?

Alle banker kan udstede en bankgaranti. 

Hvad skal man være opmærksom på ved en bankgaranti?

For det første skal man vide, at en bankgaranti koster penge at få stillet. 

For det andet skal man være opmærksom på, at en bankgaranti er uigenkaldelig, hvilket vil sige, at garantien ikke kan annulleres. 

Hvad koster en bankgaranti?

Købers omkostninger ved at stille en bankgaranti via sin bank er typisk sammensat af et sagsbehandlings-/oprettelsesgebyr og en årlig garantiprovision af garantibeløbet, hvor provisionssatsen er afspejlet i det generelle, økonomiske rentemiljø på tidspunktet, sammenholdt med bankens kreditvurdering af kunden.

Eksempel på prisberegningen for en bankgaranti

Har banken udstedt en bankgaranti på 1.000.000 kr. til en garantiprovision på 2,00%, og garantien løber i 90 dage, beregnes garantiprovisionen således: