BBR-meddelelse

En BBR-meddelelse indeholder en lang række oplysninger om en ejendom, f.eks. størrelse, antal værelser, brug, bad- og toiletforhold mv. BBR-meddelelsen bruges til at skabe et hurtigt overblik over ejendommen, og sikre at de beskrevne forhold stemmer overens med de registrerede forhold.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er en BBR-meddelelse? 

En BBR-meddelelse er et offentligt dokument fra Bygnings- og Boligregistret, der indeholder relevante oplysninger for den pågældende ejendom, såsom ejendommens grund- og bygningsarealer, antal lejligheder, lejlighedsarealer, opførelsesår, om- og tilbygningsår, tekniske anlæg f.eks. varmeinstallationer mv.

Hvordan fungerer BBR-oplysninger?

BBR-registret omfatter samtlige ejendomme i Danmark, og det er ejeren selv, der er ansvarlig for, at oplysningerne er korrekte i forhold til de faktiske forhold.

Hvad bruges en BBR-meddelelse til?

BBR-meddelelsen bruges af købere, sælgere, ejendomsmæglere og advokater f.eks. i forbindelse med ejendomshandler, såvel som den benyttes af de offentlige myndigheder i forbindelse med byggesagsbehandling, ejendomsvurderinger mv.

Hvordan retter man i BBR?

Den til enhver tid værende ejer af en ejendom kan ændre sin BBR- meddelelse på www.bbr.dk, og det er ejeren, der er ansvarlig for, at oplysningerne stemmer overens med de faktiske forhold.

Hvad er vigtigt at vide om BBR for udlejningsejendomme?

I forbindelse med en ejendomshandel er det vigtigt at være opmærksom på, at medmindre der er oplyst og aftalt andet, så har køberen en forventning til, at BBR-meddelelsen stemmer overens med de faktiske forhold, og sælger kan blive erstatningsansvarlig hvis der er markante afvigelser. 

Hvad skal man være opmærksom på ift. BBR for udlejningsejendomme?

Det kan altid anbefales at tjekke BBR-meddelelsen i forbindelse med køb af f.eks. en udlejningsejendom. Særligt om de oplyste arealer for hver enkelt lejlighed stemmer overens med de i lejekontrakterne anførte m2. En BBR-meddelelse kan du finde på www.ois.dk

Eksempel på BBR-meddelelse

En BBR-meddelelse kan se således ud: