Brandrådgiver

En brandrådgiver er ansvarlig for at sikre korrekt brandsikring ved ombygning eller nyopførelse af udlejningsejendomme, i overensstemmelse med lovgivningen.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er en brandrådgiver?

En brandrådgiver har ansvaret over for de kommunale myndigheder for, at brandsikringer i forbindelse med ombygning eller nyopførelse af en udlejningsejendom er udført korrekt. 

Brandrådgiveren sikrer korrekt beskrivelse og udført brandsikring iht. gældende lovgivning, herunder etageadskillelse, flugtveje, redningsåbninger, brandsektionering mv. 

En brandrådgiver skal være certificeret.

Hvorfor skal man have en brandrådgiver?

Ved nyopførelse eller ombygning af ejendomme bl.a. til boligudlejning er kravet til brandsikring de senere år øget, bl.a. med krav om en certificeret brandrådgiver.

Den kommunale myndighed håndterer ikke længere opgaven med sagsbehandling og dokumentation af de brandtekniske aspekter i et byggeprojekt. 

Det er den til byggesagen tilknyttede brandrådgiver, der beskriver, dokumenterer og sikrer, at arbejdet er udført i henhold til gældende lovgivning og bygningsreglement.

Hvem må udføre brandrådgivning?

En brandrådgiver skal være certificeret. Det er kun certificerede brandrådgivere, der kan tilbyde den lovpligtige sikring og dokumentation.