Efterfinansiering

Efterfinansiering af den del af købesummen for en udlejningsejendom, der ikke betales med et realkreditlån.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er efterfinansiering af en udlejningsejendom?

Den del af en udlejningsejendom, som ikke finansieres af realkreditinstituttet, kaldes efterfinansiering. 

Hvis man eksempelvis låner 80% af ejendommens værdi hos et realkreditinstitut, skal de sidste 20% erlægges via efterfinansiering. 

En efterfinansiering kan bestå af banklån, pantebrevsfinansiering, sælgerfinansiering eller ejers egne kontante midler, og ofte en kombination heraf.