Ejendomsanalyse

En ejendomsanalyse er en detaljeret undersøgelse af en ejendoms praktiske, økonomiske og juridiske forhold.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er en ejendomsanalyse?

En ejendomsanalyse er en gennemgang af alle de faktiske forhold i og omkring en ejendom.

En analyse af en ejendom kan være enten indledende eller dybdegående.

Hvordan laves en ejendomsanalyse på udlejningsejendomme?

I forbindelse med en analyse af f.eks. en udlejningsejendom indsamler man alle de relevante informationer, som både kan være de faktuelle kontrakts -og ejendomsforhold, såsom antal lejemål, lejefastsættelsesprincip, lejekontrakt og lejeniveau, udlejningssikkerhed, lejemålsindretning og lejemålsstørrelse, ejendommens og hvert enkelt lejemåls vedligeholdelsesmæssige stand, ejendomsforsikring, tingbog og servitutter, byggesagsarkiv, arealer og ejendommens potentialer, såvel som information for området, hvor ejendommen er beliggende, såsom den aktuelle kommuneplan og lokalplan for området.

En analyse af en ejendom kan udføres i 2 etaper, begyndende med en grundlæggende analyse, hvor man analyserer mere overordnet. Finder man efter den grundlæggende analyse stadig ejendommen interessant, laver man en mere dybdegående analyse, hvor man kigger mere intenst i ejendommens forhold.

En del af den dybdegående ejendomsanalyse kan f.eks. være en byggeteknisk gennemgang udført af en bygningssagkyndig.

Hvad bruges en ejendomsanalyse til?

En analyse af en udlejningsejendom bruges til at få et komplet overblik over ejendommens risici og muligheder, såvel som at resultatet af analysen kan bruges i en forhandlingssituation med sælgeren.

En ejendomsanalyse kan ligeledes bruges til at sammenholde med ens strategi for at sikre, at ejendommen og de medfølgende arbejdsopgaver passer til investeringsstrategien, eller i hvilket omfang den fraviger herfra.

Personligt bruger jeg altid analysen til at kigge efter potentialer og 

samle argumenter for evt. modbud i forhold til udbudsprisen.

Hvem laver ejendomsanalyse for udlejningsejendomme?

Alle kan analysere en ejendom, men i forbindelse med et ejendomskøb af f.eks. en mindre udlejningsejendom, er det oftest køberen selv, der udfører den, måske med ekstern hjælp fra en revisor eller advokat på nogle områder.

Hvorfor er en ejendomsanalyse vigtig?

Det er vigtigt at vide, at man som køber af en udlejningsejendom ikke er beskyttet af forbrugerbeskyttelsesloven og ofte køber som beset, og det er derfor vitalt, at man selv får undersøgt vigtige forhold ved ejendommen.

Hvordan anbefales det at lave en ejendomsanalyse?

Det kan anbefales at opdele sin ejendomsanalyse i emneafsnit, f.eks. 

  • Lejemål, lejeniveau, lejekontrakter mv. 
  • Ejendommens byggetekniske stand, forsikring mv.
  • Beliggenhed, område, lokalplan mv.

Samt at udføre den skriftligt, således at man får et godt overblik. 

Eksempel på ejendomsanalyse

I forbindelse med mit ejendomskøb i 2020 af nedenviste ejendom, fandt jeg i min analyse blandt andet frem til, at jeg kunne forsikre ejendommen 2.000 kr. billigere end sælgerens aktuelle forsikringspræmie. Jeg havde dermed allerede inden overtagelsen forbedret ejendommens nettoleje med 2.000 kr. pr. år og øget ejendommens værdiansættelse.