Ejendomsdatarapport

En ejendomsdatarapport indeholder en lang række oplysninger om en ejendom, f.eks. økonomiske forhold, arealer, evt. forurening mv.  Dokumentet bruges i en ejendomshandel til at skabe et overblik over ejendommens forhold, og sikre, at der ikke findes særlige belastende forhold som køber ikke ellers har fået oplyst.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er en ejendomsdatarapport?

En ejendomsdatarapport er et dokument, som indsamler en lang række oplysninger om en ejendom fra forskellige offentlige registre. Rapporten beskriver bl.a. om der er registreret forurening på grunden, om der er en olietank, hvilke lokalplaner der er gældende, hvilke bygninger der forefindes, viser matrikelkort, vejadgang, energimærkning, ejendomsskat mv. 

Hvad bruges en ejendomsdatarapport til?

En ejendomsdatarapport benyttes specielt i forbindelse med salg af en ejendom, således at køber får al relevant viden fra de offentlige registre  om ejendommen. 

Hvad koster en ejendomsdatarapport?

En ejendomsdatarapport koster 70 kr. (2023) og kan hentes på www.boligejer.dk