Ejendomspotentiale

Et ejendomspotentiale er, når ejendommen kan indbringe flere lejeindtægter end de eksisterende, og ejendommen derved stiger mere i værdi end omkostningerne til at udnytte potentialet.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er ejendomspotentiale?

Hvis en udlejningsejendom indeholder ejendomspotentiale, betyder det, at der i selve ejendommen er muligheder for at øge indtægten, f.eks. ved at skabe helt nye udlejningsarealer eller nye indtægter. 

Ejendomspotentialer kan eksempelvis være udnyttelse af en tagetage eller etablering af p-pladser til udlejning. 

Hvordan opstår ejendomspotentiale?

Ejendomspotentiale kan opstå over tid, efterhånden som et område udvikles, eller lejernes behov udvikler sig og derfor åbner op for nye muligheder, eller når tidligere urentable projekter bliver rentable. 

Hvordan udnytter man ejendomspotentialer?

Investoren beregner først omkostningen ved at udnytte potentialet og vurderer derefter, hvor meget ejendommens værdi øges som følge af den øgede lejeindtægt, udlejning af potentialet kan indbringe. Hvis værdiforøgelsen er større end omkostningen, kan udnyttelsen af potentialet igangsættes. 

Hvad skal man være opmærksom på ved ejendomspotentiale?

Som udlejer skal man sikre sig, at udnyttelsen af potentialet er økonomisk rentabel, og ikke påvirker ejendommen og dens lejere negativt.