Energimærke

Et energimærke er en ofte lovpligtig rapport der måler energiforbruget i en ejendom.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er et energimærke?

En energimærkning er en rapport, der fortæller, om energiforbruget og energieffektiviteten på en ejendom. Rapporten sikrer, at læseren får et godt indblik i husets energiøkonomi, ligesom der gives et overblik over, hvilke forbedringer der kan laves på huset for at sikre bedre energieffektivitet, særligt i forhold til opvarmning. Det kan f.eks. være udskiftning af oliefyr, isætning af nye vinduer, efterisolering af tagrum mv.

Hvordan laves et energimærke?

En energikonsulent gennemgår ejendommen fysisk, for at beregne ejendommens energieffektivitet i bl.a. installationerne samt undersøge stand og forhold omkring varmekilde, isolering, vinduer mv.

Energikonsulenten beregner ejendommens energiforbrug, samt udarbejder på baggrund heraf en energimærkningsrapport.

Energimærkets skala går fra A (meget energieffektivt) til G (mindst energieffektivt).

Hvem udfører energimærkning?

Energimærket laves af en faglært energikonsulent, der er certificeret og registreret i Energistyrelsen.

Hvad er vigtigt at vide om energimærke?

I Danmark er et energimærke et obligatorisk dokument i forbindelse med salg eller udleje, såfremt boligen er over 60 m2.

Energimærkning skal udarbejdes for hele ejendommen, hvis det er tale om en etageejendom, hvilket er vigtigt at vide ved ejerlejligheder.

Eksempel på energimærke

Forsiden til energimærket til ejendommen vist i casen 5 i bogen “Udlejningsejendom, succesfuld investering” ser således ud: