Fri leje

Fri leje for et boliglejemål er et lejefastsættelsesprincip, hvor udlejer selv må sætte den husleje, der er mulig at få i markedet.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er fri leje?

Fri lejefastsættelse er den husleje, som en lejer og udlejer kan blive enige om. Ved fri lejefastsættelse er der ingen beregning af huslejen eller et øvre loft, som skal overholdes. 

Hvordan fastsættes fri leje?

Ved “fri leje” kan udlejer frit fastsætte den leje, man mener er rigtig for lejemålet. I realiteten fastsættes lejen af udbud og efterspørgsel, idet udlejerne ikke kan få en højere husleje, end en lejer er villig til at betale.

Lejen må dog aldrig være decideret urimelig og udnytte lejer. 

Hvor gælder fri leje?

Fri lejefastsættelse gælder for ejendomme taget i brug efter 1991 og for ombyggede erhvervslokaler, samt udnyttede og påbyggede tagetager efter bestemte datoer.