Husorden

En husorden er en række fælles regler for ejendommens beboere.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er en husorden?

En husorden er et regelsæt, der gælder for beboerne i en ejendom. Husordenen beskriver, hvad man må og ikke må i ejendommen, og hvordan man sikrer et godt levested for alle.

Hvorfor har man en husorden?

En husorden er først og fremmest lavet for at sørge for ensartede regler, der sikrer ro og orden i ejendommen såvel som på udendørs- og fællesarealerne.

Hvordan bruger man en husorden?

Udlejere af en udlejningsejendom bruger en husorden til at fastsætte regler for et beboelseslejemål og de fællesarealer, som hører til ejendommen.

En husorden er oftest en del af en boliglejekontrakt, som er accepteret af lejeren ved kontraktindgåelse.

Hvem laver en husorden?

Det er udlejeren, der udarbejder og fastsætter vilkårene i en husorden.

Hvad er vigtigt at vide om husorden?

Reglerne i en husorden gælder også for lejerens gæster, og såvel lejer som dennes gæster er forpligtet til at overholde en ejendoms husorden.

Eksempel på en husorden

Fra bogen “Udlejningsejendom – Succesfuld investering” vises her et eksempel på en husorden:

En husorden er en række fælles regler for ejendommens beboere.