Indflytningsrapport

En indflytningsrapport beskriver og dokumenterer en lejligheds stand på indflytningstidspunktet.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er en indflytningsrapport?

En indflytningsrapport i et boliglejemål er en beskrivelse af en lejligheds stand på overtagelsestidspunktet i form af beskrivelse og evt. billeddokumentation. 

Hvad bruges en indflytningsrapport til?

En indflytningsrapport bruges til at dokumentere standen på lejemålet ved indflytning, da denne ofte benyttes til sammenligning ved fraflytning, idet boliglejemål oftest skal afleveres i samme stand som ved indflytningen.

Hvordan fungerer en indflytningsrapport?

Rapporten udfyldes under et mellem udlejer og lejer fælles indflytningssyn. Indflytningsrapporten er udlejer og lejers fælles dokumentation for, hvordan lejemålets stand er ved indflytning, herunder også beskrivelse og specificering af evt. fejl og mangler ved lejemålet.

Hvad er vigtigt at vide om indflytningsrapporter?

Det er vigtigt at vide, at selvom lejeren har underskrevet indflytningsrapporten, har lejeren altid 14 dage til at påpege yderligere mangler til det lejedes stand, og denne 14 dages frist er ufravigelig i henhold til lejeloven.

Eksempel på indflytningsrapport

Fra bogen “udlejningsejendom, succesfuld investering” vises her et eksempel på en indflytningsrapport: