Kapitalbehov

Kapitalbehov er det beløb, som en køber skal investere for at kunne købe det pågældende aktiv, f.eks. en udlejningsejendom.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er kapitalbehovet ved et ejendomskøb?

Kapitalbehov, ofte også benævnt “den investerede kapital”, er den kapital, en køber skal tilvejebringe for at kunne gennemføre erhvervelsen af f.eks. en udlejningsejendom.

Hvad bruger man kapitalbehovet til?

Kapitalbehovet benyttes i afkastberegningen til at beregne investors nøjagtige afkast af den investerede kapital, også kaldet “ROI – return on investment”.  

Hvordan beregnes kapitalbehovet?

Kapitalbehovet beregnes som den købesum, der skal erlægges for at købe ejendommen, fratrukket de evt. deposita eller andet, som køber får refunderet af sælgeren, og tillagt de handelsomkostninger, som køber skal afholde i forbindelse med handlen. 

Eksempel på beregning af kapitalbehovet

I en ejendomshandel til en kontantpris på 2.000.000 kr., refunderer sælger de indbetalte deposita på 60.000 kr. til køberen. Samtidig har køberen handelsomkostninger på 30.000 kr. 

I dette tilfælde er købers kapitalbehov som følger: