Lejepotentiale

Et lejepotentiale er, når der ved genudlejning kan opnås en højere husleje.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er lejepotentiale?

Hvis en udlejningsejendom indeholder lejepotentiale, betyder det, at en eller flere af ejendommens lejemål forventes at kunne udlejes til en højere leje end den nuværende, uden behov for større renoveringer. 

Hvordan opstår lejepotentiale?

Lejepotentiale kan opstå, hvis prisudviklingen generelt, og for et område over længere tid, overstiger stigningen i huslejen for det enkelte lejemål. Det kan også ske, hvis der i lejekontrakten ikke er indskrevet en reguleringsklausul, eller hvis en gammel reguleringsklausul er udløbet. 

Situationen ses ofte, hvis den samme lejer har beboet samme lejemål i mange år, med manglende eller utilstrækkelig regulering af huslejen. 

Hvordan udnytter man lejepotentiale?

For nogle lejemål, afhængigt af, hvilket lejefastsættelsesprincip de er underlagt, er det muligt at varsle en regulering af lejen for den lejer, som bor i lejemålet. 

For andre lejemål er det nødvendigt at afvente et lejerskifte, og derefter søge lejligheden udlejet til en ny lejer til en højere husleje. 

Hvad skal man være opmærksom på ved lejepotentiale?

Man skal være opmærksom på lejelovens regler og, at man ikke som standard bare kan regulere en husleje op til et højere niveau. Det afhænger af lejekontraktens vilkår, ejendommens type, beliggenhed samt det gældende lejefastsættelsesprincip. 

Selvom potentialet står beskrevet i en salgsopstilling, kan der derfor i nogle tilfælde være lang tid til, at potentialet kan udnyttes.