Likviditetsbudget

Et likviditetsbudget viser udlejningsejendommens pengestrømme over en given periode.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er et likviditetsbudget for en udlejningsejendom?

Et likviditetsbudget for en udlejningsejendom viser alle forventede indtægter og udgifter vedrørende det driftsmæssige for ejendommen, samt afdrag og renter af gæld og dermed, om der i perioder er overskydende likviditet eller behov for likviditet.

Hvordan fungerer et likviditetsbudget?

Et likviditetsbudget viser om ejeren af en udlejningsejendom – år for år, eller måned for måned – har likviditet (penge) nok til at betale forventede løbende udgifter, eller om der er behov for at låne eller trække på kreditfaciliteterne.

Eksempel på likviditetsbudget

Et likviditetsbudget inklusiv et forudgående driftsbudget for en udlejningsejendom kan se således ud: