Nettoprisindeks

Danmarks statistiks nettoprisindeks indikerer prisudviklingen i de danske husholdningers forbrug eksklusiv skatter og afgifter.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er nettoprisindekset?

Nettoprisindekset, også ofte forkortet NPI, er et indeks, der hver måned beregnes af Danmarks Statistik. 

Nettoprisindekset viser udviklingen i forbrugerpriserne i Danmark, dog ikke ændringer i afgifter og tilskud.

Hvordan fungerer nettoprisindekset?

På baggrund af tusindvis af priser på varer og tjenesteydelser fra butikker, virksomheder og institutioner i Danmark, udarbejder Danmarks Statistik hver måned et indekstal.

Det månedlige nettoprisindeks-tal offentliggøres hver d. 10. i efterfølgende måned, eller første hverdag efter d. 10. 

Nettoprisindekset fremstår som et tal, f.eks. 114,2, med udgangspunkt i indeks 100, som er indeksreference. (år 2015).

Hvor finder jeg nettoprisindekset? 

Nettoprisindekset kan ses på Danmarks Statistiks hjemmeside her: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/oekonomi/prisindeks/nettoprisindeks

Hvordan bruges nettoprisindekset?

Mange virksomheder bruger nettoprisindekset til løbende at regulere sine priser med, såvel som kontrakter og prisaftaler kan indeholde vilkår om regulering i henhold til udviklingen i nettoprisindekse, enten fuldt ud eller delvist (f.eks. 50% af stigningen i nettoprisindekset).

I mange boliglejekontrakter er der på samme måde mulighed for at indskrive en årlig regulering af lejen i henhold til udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Hvis nettoprisindekset stiger 2%, kan huslejen på den måde hæves med 2%.

Hvem må udarbejde nettoprisindeksregulering?

Udførelsen af aftalte regulering i henhold til nettoprisindekset i f.eks. en boliglejekontrakt kan foretages af ejeren eller dennes administrator.

Hvad er vigtigt at vide om regulering med nettoprisindekset?

I forhold til regulering i en boliglejekontrakt er det vigtigt at være opmærksom på, at der ved lov er vedtaget, at reguleringen for 2022 og 2023 maksimalt må udgøre 4,00% årligt – også selvom nettoprisindekset måtte stige mere end det.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvom nettoprisindekset er meget sammenligneligt med forbrugerprisindekset, så er disse forskellige og må ikke forveksles.

Hvordan skrives nettoprisindeksregulering i en boliglejekontrakt?

Regulering af lejekontrakten ved hjælp af nettoprisindekset skrives ind i  boliglejekontrakt typeformular 10A, i lejekontraktens paragraf 11. 

Eksempel på lejeregulering i lejekontraktens § 11?

Eksempel på nettoprisregulering af husleje:

www.udlejningsejendom.dk under dokumentportal kan du downloade en Excel skabelon som eksemplet herunder: