Omkostningsbestemt husleje

Omkostningsbestemt huslejefastsættelse gælder for større ejendomme i en række kommuner i henhold til lejelovens regler.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er omkostningsbestemt husleje?

Omkostningsbestemt husleje er en særlig måde at beregne den lovlige husleje på for større ejendomme, beliggende i kommuner, som har beslutte at bruge dette lejefastsættelses princip (såkaldte “regulerede kommuner”). 

Hvordan beregnes omkostningsbestemt husleje?

Ved omkostningsbestemt husleje skal lejen fastsættes ud fra en beregning, der medtager udlejers driftsudgifter, som typisk er administration, forsikring, renovation, skatter og afgifter samt hensættelser til vedligeholdelsesarbejde. Dertil lægges et afkast af ejendommens værdi på baggrund af den 15. almindelige vurdering i 1973, tillagt forrentningen af udførte forbedringer. 

Hvad skal man være opmærksom på ved omkostningsbestemt husleje?

Omkostningsbestemt husleje er ofte forholdsvis lav og kan ikke fraviges lovligt. 

Derudover kan det være kompliceret at beregne den omkostningsbestemte husleje korrekt.