Optimeringspotentiale

Et optimeringspotentiale er, når der kan optimeres på ejendommens driftsudgifter og derved øge ejendommens værdi.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er optimeringspotentiale?

Optimeringspotentialer i en udlejningsejendom er, hvis der kan opnås besparelser på ejendommens driftsudgifter, som kan øge ejendommens nettoleje og dermed ejendommens værdi. 

Optimeringspotentialer kan f.eks. findes ved at skifte til en billigere forsikring eller sænke ejendommens udgifter til el og vand. 

Hvordan opstår optimeringspotentiale?

Optimeringspotentiale opstår ofte, hvis udlejer over en periode ikke løbende har optimeret ejendommens driftsøkonomi. Derfor findes optimeringspotentialer ofte i forbindelse med køb af ejendomme. 

Hvordan udnytter man optimeringspotentiale?

Optimeringspotentiale kan ofte udnyttes gennem administrative processer eller mindre arbejde på ejendommens fællesarealer. Derfor bør optimeringspotentiale udnyttes straks. 

Hvad skal man være opmærksom på ved optimeringspotentiale?

Som udlejer skal man sikre sig, at potentialeudnyttelsen er økonomisk rentabel og ikke påvirker ejendommen og dens lejere negativt.

Eksempel på optimeringspotentiale

I forbindelse med mit ejendomskøb i 2020, vist i onlinekurset “Min første udlejningsejendom”, fandt jeg i min analyse allerede inden købet frem til, at jeg kunne forsikre ejendommen 2.000 kr. billigere, end sælgers aktuelle forsikringspræmie.

Jeg havde dermed allerede inden overtagelsen udnyttet et optimeringspotentiale på 2.000 kr. årligt og øget ejendommens værdiberegning med 43.000 kr.