Påkravsskrivelse

En påkravsskrivelse for et boliglejemål er en meddelelse til lejeren om, at lejemålet ophæves, såfremt krav i henhold til påkravsskrivelsen ikke betales rettidigt.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er en påkravsskrivelse?

En påkravsskrivelse er en rykkerskrivelse om, at boliglejer ikke har betalt sin husleje rettidigt. Påkravsskrivelsen oplyser lejeren om en ny betalingsfrist, og at lejeforholdet alternativt vil blive ophævet hvis huslejen ikke betales.

Hvordan bruges en påkravsskrivelse?

En påkravsskrivelse bruges som et forvarsel til, at udlejer ønsker at ophæve lejemålet, såfremt lejeren ikke betaler den skyldige husleje.

Hvad er vigtigt at vide om påkravsskrivelser?

Det er vigtigt, at skrivelsen overholder de nødvendige formalia ifølge lejeloven – ellers er skrivelsen ugyldig. Derudover er det udlejeren, der har bevisbyrden for, at den er fremkommet til lejeren. 

Eksempel på påkravsskrivelse

Her vises et eksempel på en påkravsskrivelse fra bogen “Udlejningsejendom, succesfuld investering”: