Refusionsopgørelse

En refusionsopgørelse regulerer udestående ud over købesummen mellem køber og sælger i en ejendomshandel.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er en refusionsopgørelse?

En refusionsopgørelse er en opgørelse i forbindelse med en ejendomshandel, f.eks. en udlejningsejendom, der viser det økonomiske mellemværende mellem en køber og sælger efter handelens gennemførelse.

Hvordan fungerer en refusionsopgørelse?

Efter handlen af f.eks. en udlejningsejendom skal sælger bl.a. refundere lejernes modtagne deposita til køber, mens køber skal kompensere sælger for omkostninger, som sælger har afholdt, men som dækker ind i perioden efter købers overtagelse. 

Hvis sælger f.eks. har betalt ejendomsskat frem til nytår, og ejendommen overtages af køber 1/11, skal køber refundere sælger ejendomsskatten for årets to sidste måneder. 

Hvad indgår i en refusionsopgørelse?

I refusionsopgørelsen for investeringsejendomme og udlejningsejendomme indgår typisk deposita, ejendomsskatter, renovation, forudbetalt vand- og vandafledningsafgift samt modtagne aconto-betalinger fra lejerne. 

Hvem laver refusionsopgørelse?

Alle må lave en refusionsopgørelse, men er der benyttet rådgiver i forbindelse med en ejendomshandel, er det typisk købers rådgiver, som udarbejder refusionsopgørelsen. Der er dog ikke noget i vejen for, at sælgers rådgiver udarbejder den, såfremt man aftaler det.

Eksempel på en refusionsopgørelse