Rentabilitetsberegning

En rentabilitetsberegning viser udlejningsejendommens værdi.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er en rentabilitetsberegning?

En rentabilitetsberegning er en beregningsmetode til at fastsætte værdien på en investeringsejendom, herunder en udlejningsejendom.

Hvordan beregnes prisen i en rentabilitetsberegning?

Ejendommens pris (før regulering) beregnes ved at multiplicere ejendommens årlige nettoleje med den faktor, som afspejler afkastkravet for den pågældende ejendomstype i området.  I rentabilitetsberegningen reguleres den beregnede pris (før regulering) efterfølgende for indbetalte depositum, handelsomkostninger, særlige vedligeholdelsesomkostninger mv., idet dette påvirker købers kapitalbehov.

Hvad bruges en rentabilitetsberegning til?

Hos banker, realkreditinstitutter, erhvervsmæglere og ejendomsinvestorer benyttes rentabilitetsberegningen til at fastslå en markeds-rigtig og sammenlignelig prisfastsættelse.

Hvad er vigtigt at vide om rentabilitetsberegning?

For at få en retvisende og sammenlignelig prisberegning af en ejendoms værdi og afkast, er det vigtigt, at beregningen er en såkaldt “kontantbaseret afkastberegning”, hvor renter og andre finansieringsudgifter IKKE indgår som en del af beregningen.  

Man bør som køber være opmærksom på, at nogle erhvervsmæglere, projektudbydere og sælgere ofte præsenterer en afkastberegning, hvor finansieringsudgifterne er indregnet.

Eksempel på rentabilitetsberegning

Fra bogen “Udlejningsejendom – Succesfuld investering” vises her et eksempel på en rentabilitetsberegning: