Rente

Renten er prisen man betaler for at låne penge – eller omvendt modtager for at låne penge ud.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er rente?

Rente er den pris, du betaler for at låne penge af en anden – eller den kompensation, du får for at låne dine penge ud til en anden. 

Renten er derfor i bund og grund prisen på penge. 

Hvordan fungerer rente?

Rente er en procentsats, der angiver, hvor meget en låntager skal betale for at låne penge. Satsen er som regel angivet som en årlig procentsats, men kan også være månedlig eller kvartalsvis. 

Renten kompenserer långiver for den risiko, der er ved at låne pengene ud, sammenholdt med det aktuelle renteniveau. Sagt på en anden måde er renten kompensation for den købekraft pengene evt. taber som følge af, at långiver modtager pengene retur på et senere tidspunkt grundet inflationen i samfundet.

På et banklån, der er en individuel aftale mellem en bank og en låntager, kan renten både være variabel eller fast i en aftalt periode, og ofte aftalt med et tillæg i forhold til Nationalbankens rente.

Renten på et realkreditlån kan både være variabel eller fast over en årrække, hvor renten fastsættes i forhold til efterspørgslen, og prisfastsættes dermed  i forhold til kursen på de bagvedliggende obligationer.

Hvordan beregnes rente?

Rente fungerer sådan, at når du har lånt f.eks. 100.000 kr. af banken til en rente på 5%, skal du betale 5.000 kr. (100.000 * 0,05) til banken hvert år som rente. Derudover skal du tilbagebetale (afdrage) selve lånet, enten løbende via afdrag eller som et samlet beløb ved lånets ophør.

Hvem må lave lån?

Alle må låne ud og modtage rentebetaling for udlån.

Hvad er vigtigt at vide om lån?

Det er vigtigt at kende reglerne for ulovlige aktionærlån, idet en aktionær eller anden nærtstående part ikke må låne penge i eget aktie- og/eller anpartsselskab.

Hvad anbefales når man låner penge?

Det anbefales, at der laves en skriftlig aftale mellem långiver og låntager, indeholdende årlig rentesats og aftale om tilbagebetaling.