Sælgerfinansiering

Sælgerfinansiering er betegnelsen for den del af købesummen som finansieres af sælger.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er sælgerfinansiering?

Sælgerfinansiering er, når sælgeren af f.eks. en udlejningsejendom modtager købesummen, eller dele heraf, over en mellem parterne aftalt periode efter overdragelsestidspunktet. 

Hvordan fungerer sælgerfinansiering?

Sælgerfinansiering foregår ofte ved, at det aftales mellem køber og sælger, at købesummen eller en del heraf betales over en periode med tillæg af en mellem parterne aftalt rente.

På den måde låner sælger i praksis køber penge til at købe ejendommen for, ved at acceptere, at en del af købesummen betales senere. Ofte afdrager køberen på lånet over en kortere periode, f.eks. 3-10 år. 

Hvordan bruges sælgerfinansiering?

Sælgerfinansiering bruges som alternativ til eller tillæg til realkreditlån eller banklån, hvor sælgeren tager rollen som en slags bank eller privat långiver og laver et lån til køberen. Løbetiden på en sælgerfinansiering er ofte relativt kort, f.eks. 3-10 år. Lånet dokumenteres i et sælgerpantebrev, der tinglyses på ejendommen.

Hvornår bruges sælgerfinansiering?

Sælgerfinansiering benyttes i dag oftest ved ejendomme, hvor sælger har svært ved at få afsat ejendommen, eller hvor interesserede købere har svært ved at opnå tilfredsstillende finansiering af ejendommen via realkreditinstitut og bank.

Hvem må lave sælgerfinansiering

Alle må tilbyde sælgerfinansiering.

Hvad er vigtigt at om sælgerfinansiering?

Renten og ydelsen ved sælgerfinansiering er som regel højere end ved realkredit- og banklån, og løbetiden er ofte kortere end ved realkreditlån. Den højere ydelse og afdrag giver ofte forringet likviditet i ejendomsinvesteringen. 

Hvilke fordele har sælgerfinansiering?

Som køber kan man indgå aftaler på fleksible vilkår ift. rente, løbetid mv., og man undgår at bankerne er stopklods for ens investering. 

En køber kan med sælgerfinansiering endvidere opnå en højere belåningsgrad, og i princippet købe ejendommen uden udbetaling, hvis sælgeren er villig til det. 

Sælgerfinansiering bruges ofte også, når en ejendom er svær at belåne traditionelt pga. dårlig stand, men som køber kan overtage og renovere med sælgerfinansiering, for derefter at belåne med realkreditlån når ejendommen er rettet op.

Som sælger kan sælgerfinansiering hjælpe til at få solgt ejendommen og måske også til en bedre pris end ved en kontanthandel.