Driftsbudget

Med et driftsbudget får man et overblik over de løbende indtægter og udgifter for en udlejningsejendom.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er et driftsbudget for en udlejningsejendom?

Et driftsbudget for en udlejningsejendom viser alle forventede indtægter og udgifter vedrørende driften af en ejendom. 

Hvordan fungerer et driftsbudget for udlejningsejendomme?

Et driftsbudget viser indtægter og udgifter såvel som resultatet for en given periode, typisk 1 år. Budgettet er ofte opdelt i perioder, f.eks. månedsvis eller kvartalsvis, således at man ligeledes kan se det periodevise resultat.

Hvad er vigtigt at vide om et driftsbudget?

Det er vigtigt at vide, at et driftsbudget ikke indeholder afvikling af gæld eller afdrag.

Hvis et budget indeholder likviditetsbevægelserne og dermed også  afvikling/optagelse af lån, samt køb og salg af aktiver, kaldes det et likviditetsbudget.

Derudover kan nogle indtægter og udgifter være anslåede, og kan derfor være anderledes i virkeligheden. 

Eksempel på driftsbudget for udlejningsejendom.

Fra side 126 i bogen, “Udlejningsejendom, succesfuld investering” vises her et eksempel på et driftsbudget: