Finansieringsforbehold

Et finansieringsforhold er en betingelse i en købsaftale som sikrer, at køberen af en udlejningsejendom kun køber ejendommen, hvis denne kan få den finansieret.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er et finansieringsforbehold?

Et finansieringsforbehold er en betingelse i f.eks. en købsaftale, hvor køberen betinger ejendomshandlen af, at køberen kan opnå en tilfredsstillende finansiering. 

Hvordan fungerer et finansieringsforbehold?

Hvis køberen af en ejendom har indgået en købsaftale med et finansieringsforbehold, så er handlen først endelig og bindende mellem parterne, når køberen har sikret sig sin finansiering af ejendommen.

Kan køber ikke opnå tilfredsstillende belåning, kan køber med henvisning til betingelsen annullere den indgåede handel. 

Hvordan bruges et finansieringsforbehold?

Køber af en udlejningsejendom påtænker typisk at optage lån for at kunne betale sælger for ejendomskøbet. Køber skal være sikker på, at banken og realkreditinstituttet vil belåne ejendommen på acceptable vilkår. Men disse vil oftest først besigtige og komme med et endeligt tilbud på finansiering, når der foreligger en underskrevet købsaftale. 

Køber kan derfor tage et finansieringsforhold i købsaftalen for at sikre, at han også kan få den tiltænkte finansiering og dermed betale for sit køb. Betingelsen for handelens gennemførelse bortfalder når køber har fået sin finansiering, og handlen er derefter endelig og bindende for parterne.

Hvad er vigtigt at vide om finansieringsforbehold?

Det er vigtigt ikke at forveksle et finansieringsforbehold med et advokatforbehold. Ved et finansieringsforhold er det kun manglende finansiering der kan annullere den indgåede aftale. Modsætningsvist kan advokaten annullere handlen uanset årsag ved et advokatforbehold for handlen i sin helhed.

Eksempel på et finansieringsforbehold

Et finansieringsforbehold i en købsaftale kan f.eks. lyde således: 

Hvad kan anbefales ift. finansieringsforbehold?

Ved køb af f.eks. en udlejningsejendom kan det altid anbefales at betinge købsaftalen af sin advokats godkendelse for handlen i sin helhed, som dermed også omfatter finansieringen.