Forbrugerprisindeks 

Danmarks statistiks forbrugerprisindeks indikerer prisudviklingen i de varer danske husholdninger forbruger.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er forbrugerprisindeks?

Forbrugerprisindekset er et nøgletal for samfundets prisudvikling, som beregnes af Danmarks Statistik. Forbrugerprisindekset er en økonomisk indikator, som viser, i hvilken grad det generelt bliver dyrere eller billigere at leve i Danmark.

Hvordan beregnes forbrugerprisindekset?

Forbrugerprisindekset beregnes på baggrund af prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug i Danmark. 

Hvor finder jeg forbrugerprisindekset? 

Forbrugerprisindekset kan findes her: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/oekonomi/prisindeks/forbrugerprisindeks

Hvad er vigtigt at vide om forbrugerprisindekset?

Det er vigtigt ikke at forveksle forbrugerprisindekset med nettoprisindekset. Nettoprisindekset benyttes til lejeregulering i boliglejekontrakter.