Fraflytningsrapport

En fraflytningsrapport er et dokument som beskriver og dokumenterer en lejligheds stand ved udflytning, samt det istandsættelse der skal udføres.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er en fraflytningsrapport?

En fraflytningsrapport i en lejet lejlighed er et dokument der udarbejdes, når lejer fraflytter sin lejlighed. I fraflytningsrapporten anfører udlejeren de istandsættelsesarbejder, der skal udføres for lejers regning.

Hvordan fungerer en fraflytningsrapport?

En fraflytningsrapport udarbejdes af udlejeren eller dennes repræsentant og specificerer, hvilke istandsættelsesarbejder der skal udføres for fraflytterens regning. Fraflytningsrapporten sammenholder standen ved udflytning med standen ved lejestart evt. i forhold til den ved indflytningen udarbejdede indflytningsrapport.

Hvordan bruges en fraflytningsrapport?

Såfremt en udlejer med mere end 1 udlejningslejlighed vil gøre sit istandsættelseskrav gældende over for en fraflyttende lejer, skal der udarbejdes en fraflytningsrapport, der beskriver de istandsættelsesarbejder, der skal udføres for lejers regning.

Det er udlejeren, der har bevisbyrden for, at fraflytningsrapporten er modtaget af lejeren senest 14 dage efter fraflytning.

Hvad er vigtigt at vide om indflytningsrapporter.

Det er for udlejeren vigtigt at vide, at det er udlejeren som har bevisbyrden for, at fraflytningsrapporten er modtaget af fraflyttende lejer. Hvis lejeren ikke ønsker at kvittere for modtagelsen ved gennemgang og fraflytning, skal fraflytningsrapporten sendes med anbefalet brev til fraflyttende lejer eller på anden vis med dokumentation for levering.

Eksempel på fraflytningsrapport 

En fraflytningsrapport kan se således ud: