Forrentning

Forrentning er en målestok for den økonomiske gevinst, en investor får af sin investering i f.eks. en udlejningsejendom, aktier, obligationer mv.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er forrentning?

Forrentning er den tilbagebetaling, en investor får af sine penge ved at købe et givent aktiv eller f.eks. en udlejningsejendom.

Forrentningen på en udlejningsejendom kaldes ofte også forrentningsprocenten, afkastprocenten eller blot afkastet, og udtrykkes som procent af den investerede kapital.

Se mere under afkastprocent eller forrentningsprocent.