Afkastprocent

Afkastprocenten på en ejendomsinvestering er det årlige procentuelle afkast af ejendommen.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er afkastprocenten på en ejendomsinvestering?

Afkastprocenten, også kaldet forrentningsprocent eller bare afkastet/forrentningen, er det årlige procentuelle overskud, en investor får for sin investerede kapital ved at købe en given ejendom.

Skal det beregnede afkast være sammenligneligt, skal det være i forhold til det kontante kapitalbehov, hvilket vil sige uden hensyntagen til evt. finansiering. 

Hvordan beregnes afkastprocenten på en ejendomsinvestering?

Afkastprocenten på en udlejningsejendom, beregnes som en årlig procentdel af den investerede kapital.

(Nettoleje x 100) / investeret kapital =  afkastprocent (forrentningsprocent)

Hvad er vigtigt at vide om afkast af en udlejningsejendom?

Det er vigtigt at vide, at den investerede kapital kan være både større eller mindre end købsprisen?

Den investerede kapital, ofte også kaldet kapitalbehovet, er det beløb som køberen skal bruge for at købe ejendommen, det vil sige købsprisen minus det depositum, som han får refunderet af sælgeren, plus de købsomkostninger han har udover købesummen.

Eksempel på beregning af en afkastprocent

Herunder vises et eksempel på beregning af afkastet på en udlejningsejendom. 

Hvis vi skal lave en beregning af en afkastprocent på baggrund af tidligere viste nettoleje på 220.700 kr, og med en købers kapitalbehov på 4.500.000 kr. vil beregningen se således ud: