Forrentningsprocent

Forrentningsprocent er det årlige procentuelle overskud, en investor får af sin ejendomsinvestering.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er forrentningsprocenten på en udlejningsejendom?

Forrentningsprocent, også kaldet afkastprocent, er det årlige procentuelle overskud, en investor får for sin investerede kapital ved at købe en given ejendom.

Skal forrentningsprocenten på en ejendomsinvestering være sammenlignelig med andre ejendomsinvesteringer, skal det være i forhold til det kontante kapitalbehov, hvilket vil sige uden hensyntagen til evt. finansieringsudgifter. 

Hvordan beregnes forrentningsprocenten på en udlejningsejendom?

Forrentningsprocenten, også kaldet afkastprocenten på en udlejningsejendom, eller bare benævnt forrentningen eller afkastet, beregnes som en årlig procentdel af den investerede kapital.

(Nettoleje x 100) / investeret kapital = forrentningsprocent (afkastprocent)

Hvad er vigtigt at vide om forretningen på en udlejningsejendom?

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den investerede kapital både kan være større eller mindre end købsprisen.

Den investerede kapital, ofte også benævnt kapitalbehovet, er det beløb, som køberen skal bruge for at købe ejendommen, det vil sige købsprisen minus det depositum, som han får refunderet af sælgeren, plus de købsomkostninger han har ud over købesummen.

Eksempel på beregning af forrentningsprocent på udlejningsejendom

Hvis vi skal lave en beregning af forrentningsprocenten på baggrund af tidligere viste nettoleje på 220.700 kr., og med en købers kapitalbehov på 4.500.000 kr., vil beregningen se således ud: