ROI – Return On Investment

Return on investment måler afkastet på den investerede kapital for en given investering.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er ROI?

Return On Investment (ROI) kan på dansk oversættes til “afkast af den investerede kapital”.

Se mere herom under afkastprocent eller forrentningsprocent.