Afkast på en ejendom

Afkast på udlejningsejendomme er det årlige overskud en investor får af sin investering.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er afkast på udlejningsejendomme?

Afkastet er det årlige overskud, en investor får ved at købe f.eks. en given udlejningsejendom. 

Når en investor siger afkast, menes der ofte afkastprocent.

Hvordan beregnes et afkast på udlejningsejendomme?

Afkastet på en udlejningsejendom beregnes ved, at ejendommens indtægter fratrækkes ejendommens driftsudgifter.

Når en investor beregner afkastet på en ejendom, menes der ofte også forrentning eller forrentningsprocent

Hvad er vigtigt at vide om afkast?

En del af en ejendoms driftsudgifter, f.eks. vedligeholdelsesudgifter, er anslået, hvorfor det er vigtigt i en afkastberegning at forholde sig til, om de er realistiske.

Eksempel på en afkastberegning

En afkastberegning vises her ved et eksempel: